1/01/2013
എന്നെപോലുള്ള എല്ലാ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരും 
അങ്ങിനെയാണ് 
എല്ലാം മനസ്സിലൊതുക്കി 
പുറമേ ഒരു പുഞ്ചിരിയുമായി നടക്കും. 
പ്രവാസത്തിന്റെ പ്രയാസമോ 
ഒരിക്കലും 
കയ്യില്‍ നിറയാത്ത സമ്പാദ്യമോ 
ജരാനരകള്‍ 
വീശിയടിക്കുന്ന ശരീരമോ 
അവന്‍ ഇണകളെ കാണിക്കുന്നില്ല .
മറിച്ചു 
വാര്‍ദ്ധക്യം ബാധിക്കാത്തവിധം 
മരവിച്ചുപോയ 
മനസ്സാണ് അവന്‍ തുറന്നിടുന്നത് .
അതിലേക്കാണ് 
തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങള്‍ 
കണ്ണീരുകള്‍ 
ആക്രാന്തങ്ങള്‍ 
എല്ലാമെല്ലാം 
വന്നു പതിക്കുന്നത് .
അവസാനം 
അത് 
വായിച്ചെടുക്കാന്‍ പോലും 
പറ്റാത്തവിധം 
ക്ഷയിച്ചു ദ്രവിച്ചിരിക്കും 
അപ്പോഴും 
ഇണകള്‍ 
ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും !.
എനിക്കിത് സഹിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല- 
കൂട്ടുകാരാ 
എന്റെ ചിരികള്‍ 
നിനക്ക് നല്‍കി 
 ഞാന്‍ ദുഃഖിതനായങ്കില്‍ ... 
------------------@sruS

പ്രേരണ : സിനിമ -മിഥുനം 
പ്രേരകന്‍ : ആത്മ മിത്രം

1 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

അഭിപ്രായം , അത് എന്തുതന്നെ ആയാലും തുറന്നു പറയൂ ,
ധീരതയോടെ...അതാണ്‌ എനിക്കിഷ്ടവും!
thankz in adv ;)

copy block