5/17/2016
4/07/2016
3/13/2016
തുപ്പല്‍ ടൈറ്റാനിക് ( Titanic )

ഈ കഥ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി സാമ്യം തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ അത് തികച്ചും യാദൃക്ഷികമാണ്  !

2/23/2016
Selfie ! ( ഇന്ത്യ മരിച്ചിട്ടെന്തിനു നാം ജീവിക്കണം ! )

***** ഈ നാടിന് ഇതെന്തുപറ്റി ചിലയിടങ്ങളില്‍ ബീഫ് മരിക്കുന്നു ചിലയിടങ്ങളില്‍ ആവിഷ്കാര ...

9/06/2015
ലാല്‍-സലാം സഖേ !

വിഡ്ഢികളുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കുമപ്പുറം  അവിടെയൊരു കത്തുന്ന മനസ്സുണ്ട് ,നിന്‍റെ  താപകിരണത്താ...

9/03/2015
8/14/2015
Vande Mataram !

* നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും വാക്കുകളിലും  പ്രവര്‍ത്തികളിലുമാണ്  നമ്മള്‍ ദേശത്തെ വന്ദിക്കേണ്ടത്  ...

8/12/2015
The Legend ...APJ Kalam

ഞാന്‍ ജനിച്ചത്‌  ഒരുപാട് കഴിവുകളോട് കൂടിയാണ്  ആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും  എനിക്ക് കൂടെ ജനിച്...

ഞമ്മളെ വിക്രസുകള്‍ !