9/06/2015
ലാല്‍-സലാം സഖേ !

വിഡ്ഢികളുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കുമപ്പുറം  അവിടെയൊരു കത്തുന്ന മനസ്സുണ്ട് ,നിന്‍റെ  താപകിരണത്താ...

9/03/2015
8/14/2015
Vande Mataram !

* നമ്മുടെ ചിന്തകളിലും വാക്കുകളിലും  പ്രവര്‍ത്തികളിലുമാണ്  നമ്മള്‍ ദേശത്തെ വന്ദിക്കേണ്ടത്  ...

8/12/2015
The Legend ...APJ Kalam

ഞാന്‍ ജനിച്ചത്‌  ഒരുപാട് കഴിവുകളോട് കൂടിയാണ്  ആശയങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും  എനിക്ക് കൂടെ ജനിച്...

6/14/2015
5/06/2015
4/08/2015
3/27/2015
പ്രണയത്തിന്‍റെ നിറം ! ( The color of love ! )

!! എന്‍റെ , പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു , പുത്തന്‍ പണക്കാരനെ കിട്ടിയതിനു ശേഷം  അവസാനമായ...

3/13/2015
2/10/2015

ഞമ്മളെ വിക്രസുകള്‍ !