2/23/2014ഈ അടുത്ത് കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞ് , ഹണിമൂണിനു പോകുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതന്‍ പ്രവീണിനും മിസ്സിസ് പ്രവീണിനും മംഗളാശംസകള്‍ നേരുന്നു ... ;) 

22 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

Post a Comment

അഭിപ്രായം , അത് എന്തുതന്നെ ആയാലും തുറന്നു പറയൂ ,
ധീരതയോടെ...അതാണ്‌ എനിക്കിഷ്ടവും!
thankz in adv ;)

copy block